Nog een paar recentere foto's van het hengstje.<< << << << << << << << <<